Om oss

Admit Ekonomi är ett väletablerat och tryggt alternativ för alla företag som väljer att ta hjälp med sina ekonomitjänster.

Vi erbjuder företag kundanpassad ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet. Vi vill uppfattas som kundens egna ekonomiavdelning och stå för leverans i en kunskapsmässig framkant oavsett bransch.

God kvalitet

KAKAO är Admits kvalitetssäkring för dig och ditt företag.

Kvalitet

Kvalité är vårt kodord på utfört arbete och vi följer alltid lagar och regler som styr ditt företagande inom redovisning och skatt.

Arbetsglädje

Arbetsglädje är vår viktigaste ingrediens. Kom och träffa oss i våra lokaler och låt oss smitta dig!

Kundfokus

Kundfokus med personlig inriktning är vårt motto och ditt företags specifika behov styr vårt arbete.

Ansvar

Ansvar för att rapportering till dig och myndigheterna sker i tid är en självklarhet.

Omtanke

Omtänksamhet är av stor betydelse för ett gott samarbete och vi har alltid tid att sitta ner över en espresso.

Väletablerat

Admit startades 1999 i Sundsvall och har succesivt utvecklats för att kunna erbjuda kundspecifika lösningar och även ha ett totalansvar som kundens egen ekonomiavdelning.

Under det senaste decenniet har flera kontor etablerats runt om i Sverige. Idag är vi ca 40 medarbetare i Örebro, Sundsvall, Fjugesta och Karlskoga. Vi levererar trygghet till små och medelstora företag som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön och skatt.

En del av Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik köper bolag och erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. 

– Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom lönsamhet och kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt företag, rätt människor, rätt värderingar.